Skip to main content

Peter Mertl

managing partner

Peter Mertl je absolventom Právnickej fakulty Univerzity Komenského a je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie LEGAL ART. Hovorí anglicky, česky a rusky.

Peter v úvode svojej profesionálnej kariéry pracoval ako právnik a advokát pre významnú private equity spoločnosť, bol členom správnej rady verejnoprávnej zdravotnej poisťovne a následne aktívne participoval na transformácii zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti. Peter sa okrem iného spolupodieľal aj na založení a vzniku Asociácie telekomunikačných operátorov.

Z pozície managing partnera v súčasnosti zodpovedá za riadenie kancelárie, styk s klientami a za nastavenie štruktúry a stratégie kancelárie, vrátane výkonu advokácie v segmente svojho zamerania s viac ako 25 ročnou právnou praxou.

Vo svojej praxi sa zameriava na transakčné poradenstvo, fúzie a akvizície, obchodné právo, právo hazardných hier, financovanie projektov a real estate. Okrem iného sa dlhodobo venuje aj oblasti zdravotníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Klienti oceňujú jeho štruktúrované a logické myslenie, presný úsudok, proklientský prístup a komplexný pohľad na riešenú problematiku.

Oblasti pôsobenia:

  • real estate
  • financovanie projektov
  • fúzie a akvizície
  • právo hazardných hier
  • zdravotnícke a farmaceutické právo