Skip to main content

Lucia Budinská

partner

Lucia Budinská je absolventkou Právnickej fakulty Univerzity Komenského a pôsobí v advokátskej kancelárii LEGAL ART od roku 2009, v súčasnosti na pozícii partnera. V roku 2011 absolvovala študijný pobyt na London School of Economics and Political Science. Hovorí anglicky a česky.

Lucia sa zameriava predovšetkým na obchodné právo vrátane práva obchodných spoločností, pracovné právo a sporovú agendu, pričom poskytuje klientom cennú podporu aj v rámci mimosúdnych rokovaní. Lucia sa okrem iného venuje aj sporom v oblasti ochrany osobnosti a náhrady nemajetkovej ujmy, a to aj publikačne.

Počas pôsobenia v LEGAL ART sa podieľala na viacerých právnych auditoch a významných súdnych sporoch.

Oblasti pôsobenia:

  • zmluvná agenda
  • súdne spory
  • pracovné právo
  • dopravné a logistické právo
  • platobné služby a finančná regulácia
  • daňové právo