Skip to main content

Súdne spory a arbitráže

Klientom poskytujeme komplexné právne poradenstvo a zastupovanie v obchodných, občianskych a správnych súdnych konaniach, a to tak pred všeobecnými súdmi Slovenskej republiky vrátane Najvyššieho súdu, ako aj pred Ústavným súdom Slovenskej republiky.

Pri výkone našej činnosti sa prioritne zameriavame na predchádzanie súdnym sporom, a preto klientov zastupujeme aj v mimosúdnych rokovaniach s protistranou.

Pri poskytovaní právnych služieb dbáme na to, aby poskytované právne služby boli efektívne a účelné, avšak súčasne zohľadňujeme individuálne potreby klienta tak, aby neutrpela jeho dobrá povesť, a preto v prípade významnejších sporov spolupracujeme aj s odborníkmi na krízovú komunikáciu a PR.

VYBRANÉ REFERENCIE:

  • zastupovanie lídra slovenského trhu v ťažbe uhľovodíkov v súdnom spore s orgánom štátnej správy
  • zastupovanie popredného svetového výrobcu športového oblečenia pri vymáhaní pohľadávok
  • zastupovanie významného slovenského dopravcu v súdnych sporoch o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy
  • zastupovanie najvýznamnejšieho slovenského poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v sporoch o náhradu škody na zdraví a náhradu nemajetkovej ujmy spôsobenej nesprávnym poskytnutím zdravotnej starostlivosti
  • zastupovanie medzinárodnej spoločnosti pôsobiacej v oblasti čistiacich a upratovacích služieb v súdnych sporoch s daňovým úradom
  • zastupovanie viacerých klientov v sporoch o ochranu osobnosti a náhradu nemajetkovej ujmy
  • zastupovanie popredného prevádzkovateľa hazardných hier pri súdnom prieskume správnych rozhodnutí
Kontaktujte nás