Skip to main content

Real estate

LEGAL ART poskytuje komplexné právne služby v oblasti real estate a sprevádza klientov od momentu vytypovania vhodných nehnuteľností, cez výstavbu až po predaj, alebo zabezpečenie správy týchto nehnuteľností.

V rámci oblasti real estate sa venujeme aj právnemu poradenstvu a zastupovaniu klientov v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania.

Rovnako sa tiež venujeme poskytovaniu právnych služieb pri kúpe alebo predaji bytov a nebytových priestorov, financovaní nehnuteľností, hypotekárnym zmluvám, záložným právam a vecným bremenám k nehnuteľnostiam.

  • právny audit histórie a právneho stavu pozemkov a stavieb
  • príprava a pripomienkovanie zmlúv o dielo a licenčných zmlúv s architektami a projektantami
  • zastupovanie klientov v rámci územného, stavebného a kolaudačného konania
  • právne poradenstvo pri kúpe, predaji, nájme nehnuteľností vrátane prípravy zmluvnej dokumentácie
  • právne poradenstvo a podpora investorov pri investíciách do nehnuteľností vrátane zastupovania investorov súvisiacich v rokovaniach
Kontaktujte nás