Skip to main content

Pracovné právo

Advokátska kancelária LEGAL ART sa dlhodobo zameriava na oblasť pracovného práva, v rámci ktorého poskytuje komplexné právne služby prevažne zamestnávateľom.

Naším klientom pomáhame s vypracovaním vzorovej pracovnoprávnej dokumentácie vrátane manažérskych zmlúv, pracovného poriadku a interných smerníc a tiež poskytujeme klientom poradenstvo pri nastavení odmeňovania zamestnancov a zamestnaneckých benefitov (bonusové schémy, KPI a i.).

Opakovane sme zastupovali klientov pri kolektívnom vyjednávaní s odborovou organizáciou pôsobiacou u zamestnávateľa, radili sme klientom pri hromadnom prepúšťaní a prevode organizačnej jednotky. LEGAL ART má tiež skúsenosti s interným vyšetrovaním protiprávneho konania zamestnancov.

Máme dlhoročné a komplexné skúsenosti so zastupovaním klientov v mimosúdnych rokovaniach, ale aj v konaniach pred súdom, a to tak vo veci súdnych sporov o náhradu škody, náhradu mzdy, ale aj v sporoch o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru, kde dosahujeme veľmi vysokú úspešnosť. Ponúkame klientom efektívne a praktické riešenia, ktoré majú základ v našich znalostiach a dlhoročných skúsenostiach v tejto oblasti.

  • príprava komplexnej pracovnoprávnej dokumentácie vrátane prípravy interných smerníc a schém odmeňovania pre zamestnávateľov
  • zastupovanie klientov pri kolektívnom vyjednávaní s odborovou organizáciou
  • zastupovanie klientov v súdnych konaniach o určenie neplatnosti skončenia pracovného pomeru a o náhradu mzdy
  • zastupovanie klientov pri kontrolách vykonávaných inšpektorátom práce až po súdny prieskum rozhodnutí inšpektorátu práce

VYBRANÉ REFERENCIE:

  • príprava kolektívnej zmluvy
  • komplexné právne poradenstvo pri prevode hospodárskej jednotky (200 zamestnancov)
  • komplexné právne poradenstvo pri hromadnom prepúšťaní
  • komplexné právne poradenstvo v oblasti pracovného práva pre spoločnosť pôsobiacu v oblasti hazardných hier a dopravy
Kontaktujte nás