Skip to main content

OBCHODNÉ PRÁVO A ZMLUVNÁ AGENDA

Špecializujeme sa na problematiku obchodných záväzkových vzťahov, zmluvnú agendu vrátane zabezpečenia zmluvných záväzkov a právne audity spoločnosti (due diligence).

Klientom ponúkame okrem iného vypracovanie právnych stanovísk, rozborov, analýz a odporúčaní potrebných pre výkon ich podnikateľskej činnosti.

Kvalitne spracovanú zmluvnú dokumentáciu považujeme za základ pre obchodné vzťahy našich klientov. Pri príprave zmlúv a dohôd prinášame tie najoptimálnejšie riešenia, ktoré umožnia klientom rozvíjať ich obchodné partnerstvá.

  • nájomné a podnájomné zmluvy
  • úverové a leasingové zmluvy
  • zmluvy o dielo a licenčné zmluvy
  • outsourcing
  • sprostredkovateľské zmluvy, mandátne zmluvy a zmluvy o tichom spoločenstve

VYBRANÉ REFERENCIE:

  • príprava zmluvnej dokumentácie pre súkromného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti
  • kompletná zmluvná dokumentácia pre medzinárodnú prepravnú spoločnosť, zasielateľa a poskytovateľa logistických služieb
  • vypracovanie rámcovej zmluvy a obchodných podmienok pre poskytovateľa platobných služieb
  • kompletná zmluvná dokumentácia pre realitný projekt
Kontaktujte nás