Skip to main content

Financovanie projektov

Naša kancelária si uvedomuje dôležitosť finančného zabezpečenia projektov, a preto klientom poskytuje aj komplexnú právnu podporu súvisiacu s financovaním projektov.

Venujeme sa právnemu posúdeniu a zabezpečeniu financovania projektov od preverenia nadobúdacích titulov až po prípravu komplexnej zmluvnej dokumentácie týkajúcej sa projektu.

V oblasti financovania projektov vykonávame vstupný audit projektov, vedieme komunikáciu s finančnými inštitúciami, posudzujeme úverovú a súvisiacu dokumentáciu vrátane poistných zmlúv.

  • právny audit projektu
  • rokovania s finančnými inštitúciami
  • právne poradenstvo pri zabezpečení komerčného financovania projektov
  • príprava a pripomienkovanie dokumentácie
  • právne poradenstvo pri refinancovaní projektov
Kontaktujte nás