Skip to main content

Daňové právo

Uvedomujúc si narastajúci význam daňového práva nielen pri významnejších transakciách, ale aj v každodennej činnosti podnikateľov, LEGAL ART poskytuje právne služby aj v oblasti daňového práva.

Klientom pomáhame okrem iného s optimalizáciou projektov a plánovaných transakcií a za týmto účelom spolupracujeme s certifikovanými daňovými poradcami a audítormi.

Naši právnici úzko spolupracujú s ostatnými poradcami pri korporátnych transakciách, reštrukturalizáciách, pri nadobúdaní a prevádzaní nehnuteľností, ako aj pri uzatváraní rôznych obchodov, posudzujúc okrem iného aj ich daňovoprávne dopady.

Našim klientom poskytujeme poradenstvo najmä v týchto oblastiach:

  • zastupovanie klientov pri daňovej kontrole vrátane konaní pred daňovými úradmi
  • zastupovanie klientov pri súdnom prieskume vydaných rozhodnutí
  • posudzovanie zmlúv a plánovaných transakcií z daňového hľadiska
  • príprava odborných stanovísk k daňovoprávnym otázkam klientov
Kontaktujte nás