Skip to main content

Simona Ondrejkovičová

advokát

Simona Ondrejkovičová je absolventkou Fakulty práva na Paneurópskej vysokej škole, kde jej bol zároveň v roku 2015 udelený aj akademický titul JUDr. V LEGAL ART pôsobí od roku 2015, od roku 2019 ako asociovaný advokát. Je členkou Slovenskej advokátskej komory, hovorí anglicky, nemecky a česky.

Simona počas štúdia absolvovala stáž v advokátskej kancelárií v Londýne so zameraním a občianske právo, trestné právo a imigračné právo.

Simona sa vo svojej praxi venuje najmä obchodnému právu, dopravnému a logistickému právu, oblasti ochrany osobných údajov a právu nehnuteľností. Simona sa ďalej zameriava na zmluvné právo spočívajúce v príprave zmluvnej dokumentácie a zastupovaní klientov pri rokovaní a uzatváraní zmlúv. Podieľala sa aj na príprave viacerých franšízových zmlúv.

  • dopravné a logistické právo
  • real estate
  • zmluvná agenda
  • právo obchodných spoločností
  • právo hazardných hier
  • pracovné právo