Skip to main content

Patrícia Ignácová

advokát

Patrícia Ignácová je absolventkou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, kde jej bol zároveň v roku 2021 udelený akademický titul JUDr. V LEGAL ART pôsobí od roku 2021, od roku 2022 ako asociovaný advokát. Je členkou Slovenskej advokátskej komory, hovorí anglicky, maďarsky a česky.

Patrícia sa vo svojej praxi zameriava na oblasť obchodného práva vrátane práva obchodných spoločností, konkurzného práva vrátane zastupovania klientov v rámci konkurzného konania, zastupovanie klientov pri uplatňovaní ich pohľadávok, na schôdzach veriteľov, veriteľských výboroch, a v konkurzom vyvolaných súdnych sporoch.

Patrícia sa ďalej venuje právu nehnuteľností a real estate vrátane financovania developerských a iných projektov.

  • právo obchodných spoločností
  • zmluvná agenda
  • real estate
  • financovanie projektov
  • daňové právo