Skip to main content

Zdravotnícke a farmaceutické právo

LEGAL ART má rozsiahle skúsenosti s poskytovaním právneho poradenstva poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, lekárenskej starostlivosti, farmaceutickým spoločnostiam, ale aj pacientom.

  • poskytovanie právnych služieb poskytovateľom zdravotnej starostlivosti pri získavaní licencií na prevádzkovanie ambulancií, zakladanie ambulancií, prevod lekárskej praxe
  • príprava zmluvnej dokumentácie v oblasti reklamy, sponzoringu a distribúcie
  • poradenstvo a zastupovanie pacientov, resp. pozostalých v konaní o sťažnosti proti postupu zdravotníckeho zariadenia na Úrade pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou a v súdnom konaní
  • príprava kompletnej dokumentácie pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti (zmluvy, všeobecné obchodné podmienky, cenníky, súhlasy, a i.)

VYBRANÉ REFERENCIE:

  • participácia na procese transformácií verejných zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti
  • zastupovanie významného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v konaní pred Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
  • zastupovanie významného poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v konaní o náhradu škody a náhradu nemajetkovej ujmy pred súdom
  • zastupovanie nadnárodnej farmaceutickej spoločnosti pred Radou pre reklamu a Úradom verejného zdravotníctva SR
Kontaktujte nás