Skip to main content

Platobné služby a finančná regulácia

LEGAL ART poskytuje právne poradenstvo aj podnikateľom pôsobiacim vo finančnom sektore a má rozsiahle skúsenosti s otázkami súvisiacimi s ochranou pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a financovaním terorizmu (AML) vo vzťahu k platobným inštitúciám, ale aj iným regulovaným subjektom.

Naši právnici sa podieľali na získaní licencie na poskytovanie platobných služieb pre viacero subjektov a následne participovali aj v procese zmeny vydanej licencie, pri implementácii nových produktov a nových obchodných modelov.

  • príprava rozborov, stanovísk a právnych analýz v oblasti poskytovania platobných služieb
  • zastupovanie klientov pred Národnou bankou Slovenska, komunikácia s Národnou bankou Slovenska pri zmenách organizačnej štruktúry, zlučovaní, s dôrazom na splnenie povinností v zmysle zákona o platobných službách vrátane poradenstva a prípravy potrebnej dokumentácie
  • zastupovanie klientov v kontrolách pred regulátorom

VYBRANÉ REFERENCIE:

  • komplexné právne poradenstvo pre platobnú inštitúciu pôsobiacu v rámci EÚ
  • príprava kompletnej zmluvnej dokumentácie pre platobnú inštitúciu vrátane všeobecných obchodných podmienok pre používateľov platobných služieb
  • komplexné právne poradenstvo klientovi, ktorý ako prvý na území Slovenskej republiky získal licenciu na poskytovanie platobných služieb PSD2
Kontaktujte nás