Skip to main content

Dopravné a logistické právo

Advokátska kancelária LEGAL ART sa už od svojho vzniku venuje poskytovaniu komplexného právneho poradenstva klientom podnikajúcim v oblasti cestnej nákladnej dopravy, zasielateľstva a logistiky.

Klientom poskytujeme právne poradenstvo najmä v nasledovných oblastiach:

  • príprava a revízia zmluvnej dokumentácie (zmluvy o preprave, zasielateľské zmluvy, zmluvy o poskytovaní logistických služieb) vrátane všeobecných obchodných podmienok
  • zastupovanie dopravcov a zasielateľov v konaní pred súdmi a správnymi orgánmi vrátane vymáhania nárokov z vnútroštátnej a medzinárodnej prepravy
  • zastupovanie klientov v licenčných a iných povoľovacích procesoch
  • príprava odborných stanovísk, analýz a právnych rozborov
  • odborné právne poradenstvo v oblasti financovania podnikateľskej činnosti
  • zastupovanie klientov v správnych konaniach súvisiacich s vnútroštátnou a medzinárodnou prepravou
Kontaktujte nás