Skip to main content

Od roku 2006 na
slovenskom trhu

Poskytujeme profesionálne právne služby, bezprostredný a
dôverný vzťah medzi advokátom a
klientom, kreatívne myslenie a
progresívne prístupy k
riešeniu problémov.

História

Advokátska kancelária LEGAL ART vznikla ako spoločnosť s ručením obmedzeným pod pôvodným obchodným menom Mertl & spol., advokátska kancelária, s.r.o. a pôsobí na trhu právnych služieb od roku 2006.

LEGAL ART poskytuje svojim klientom právne poradenstvo naprieč celým spektrom právnych odvetví od služieb a maloobchodu, cez dopravu, logistiku a letectvo, hazardné hry, real estate a development, poskytovanie zdravotnej a lekárenskej starostlivosti až po poskytovateľov platobných služieb a informačné technológie, so zameraním najmä na korporátnu klientelu.

Právnici LEGAL ART poskytujú profesionálne právne služby orientované na výsledok, ktoré spĺňajú tie najvyššie odborné, obchodné a etické štandardy. Na problémy klientov sa vždy pozeráme v širších súvislostiach a prinášame im efektívne riešenia.

Vzťahy s našimi klientami budujeme na báze dôvery a lojality, čoho dôkazom je okrem iného aj to, že mnoho našich klientov je s nami už od nášho vzniku.

LEGAL ART poskytuje klientom komplexné právne služby a v mnohých prípadoch slúži v zásade ako interné právne oddelenie klienta. Zakladáme si na individuálnom prístupe s ambíciou byť spoľahlivým partnerom pre našich klientov.

Zoznam služieb

Náše hodnoty

Poskytovanie komplexných právnych služieb

Bezprostredný a dôverný vzťah
s klientom

kreatívne myslenie
a progresívne prístupy k riešeniu