Obchodné právo

V oblasti obchodného práva sa zameriavame na problematiku korporátneho práva a práva obchodných spoločností, právny audit (due diligence), fúzie a akvizície, s dôrazom na úspešné zavŕšenie transakcií našich klientov využitím optimálnych a inovatívnych riešení. V obchodnoprávnej oblasti sa venujeme zmluvnej obchodnej agende, vymáhaniu pohľadávok, zabezpečovaniu zmluvných záväzkov, zmenkovému právu a právu cenných papierov. Svojim klientom ponúkame vypracovanie právnych stanovísk, analýz a odporúčaní potrebných pre výkon ich podnikateľskej činnosti.

Dôležitou súčasťou obchodnoprávnej problematiky je oblasť faktoringu, príprava a analýza faktoringových dokumentov, nastavenie faktoringového financovania a zabezpečenia pohľadávok klientov. Venujeme sa taktiež právnemu poradenstvu v oblasti finančného sprostredkovania a poradenstva, maklérskych služieb a zabezpečovaniu povolení v súlade s požiadavkami Národnej Banky Slovenska, vrátane prípravy komplexnej zmluvnej dokumentácie v tejto oblasti. Rovnako sa venujeme aj zastupovaniu klientov v súdnych sporoch, exekučných a konkurzných konaniach a pri uzatváraní súdnych a mimosúdnych zmierov.