Peter MERTL, partner a advokát

1998 Právnická fakulta UK Bratislava (Mgr.)

Je zakladateľom a partnerom advokátskej kancelárie LEGAL ART. V roku 1998 absolvoval Právnickú fakultu Univerzity Komenského v Bratislave. Od roku 2005 je členom Slovenskej advokátskej komory. Ako advokátsky koncipient pracoval
od roku 1998 do roku 2000 v advokátskej kancelárii Bacho&Valentová. v rokoch 2001 až 2002 bol právnikom v telekomunikačnej spoločnosti, dcérskej spoločnosti KIWWI AG Viedeň. V rokoch 2002 až 2006 pracoval ako právnik a neskôr ako advokát pre významnú finančnú private equity spoločnosť na Slovensku.

V rámci svojej praxe sa venuje najmä problematike obchodného práva, fúziám a akvizíciám, zdravotnému právu, právu hazadrných hier a telekomunikáciám. Systematicky
sa venuje právnemu poradenstvu v oblasti zdravotníctva a poskytovania zdravotnej starostlivosti. Bol členom správnej rady verejnoprávnej zdravotnej poisťovne. Ako právnik sa podieľal na transformácií zdravotných poisťovní na akciové spoločnosti a zúčastňoval sa legislatívneho procesu v rámci zdravotnej legislatívy. Dlhodobo sa zaoberá oblasťou práva hazardných hier, problematike herných plánov, internetového hrania a licenčného konania v tejto oblasti. V rámci telekomunikácií a médií sa venoval právnemu poradenstvu
pre telekomunikačné spoločnosti, licenčnému a autorskému
právu, pričom spolupracoval na založení Asociácie telekomunikačných operátorov. Ovláda anglický
a ruský jazyk.